ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY W SŁUPNIE - 2021

 

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 238/2021 z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 237/2021 z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w planach wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy wynikających z zarządzenia Nr 234/2021 Wójta Gminy Słupno z dnia 31 grudnia 2021 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 236/2021 z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2021-2029 zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 235/2021 z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych na realizację zadań pn. "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Gminy w Słupnie" zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 234/2021 z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Słupno na 2021 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 233/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 232/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w planach wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy wynikających z zarządzenia Nr 231/2021 Wójta Gminy Słupno z dnia 29 grudnia 2021 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 231/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Słupno na 2021 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 230/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w planach wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy wynikających z zarządzenia Nr 224/2021 Wójta Gminy Słupno z dnia 17 grudnia 2021 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 229/2021 z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej im. Małego Powstańca w Święcieńcu podczas jego nieobecności zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 228/2021 z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie podczas jego nieobecności zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 227/2021 z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy wynikających z zarządzenia Nr 226/2021 Wójta Gminy Słupno z dnia 22 grudnia 2021 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 226/2021 z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Słupno na 2021 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 224/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Słupno na 2021 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 223/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Słupnie zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 222/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wynagrodzenia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Słupno zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 220/2021 z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych na realizację zadań pn. "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Gminy w Słupnie" zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 219/2021 z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy wynikających z zarządzenia Nr 218/2021 Wójta Gminy Słupno z dnia 14 grudnia 2021 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 218/2021 z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Słupno na 2021 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 217/2021 z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie podczas jego nieobecności zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 216/2021 z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy wynikających z zarządzenia Nr 215/2021 Wójta Gminy Słupno z dnia 10 grudnia 2021 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 215/2021 z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Słupno na 2021 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 214/2021 z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie podczas jego nieobecności zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 213/2021 z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej im. Małego powstańca w Święcieńcu podczas jego nieobecności zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 212/2021 z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w planach finansowych wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy wynikających z zarządzenia Nr 211/2021 Wójta Gminy Słupno z dnia 2 grudnia 2021 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 211/2021 z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Słupno na 2021 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 210/2021 z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w planach finansowych dochodów i wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy wynikających z zarządzenia Nr 209/2021 Wójta Gminy Słupno z dnia 1 grudnia 2021 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 209/2021 z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Słupno na 2021 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 208/2021 z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zmian w planach finansowych dochodów i wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy wynikających z uchwały Nr 267/XLIII/21 Rady Gminy Słupno z dnia 30 listopada 2021 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 206/2021 z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia 24 grudnia 2021 r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy w Słupnie zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 205/2021 z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej reki na realizacje zadania pn. "Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie Gminy Słupno" zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 204/2021 z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy Samorządowego Przedszkola "Niezapominajka" w Słupnie i oddziałów zamiejscowych zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 203/2021 z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie zmian w planach finansowych wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy wynikających z zarządzenia Nr 202/2021 Wójta Gminy Słupno z dnia 19 listopada 2021 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 202/2021 z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Słupno na 2021 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 201/2021 z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie zmian w planach finansowych dochodów i wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy wynikających z zarządzenia Nr 200/2021 Wójta Gminy Słupno z dnia 18 listopada 2021 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 200/2021 z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Słupno na 2021 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 199/2021 z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie zmian w planach finansowych dochodów i wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy wynikających z uchwały Nr 258/XLII/21 Rady Gminy Słupno z dnia 12 listopada 2021 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 198/2021 z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 197/2021 z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na 2022 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 196/2021 z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2021 -2029 zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 195/2021 z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gminnego Systemu Monitoringu Wizyjnego na terminie gminy Słupno zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 194/2021 z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych na realizację zadania pn. "Zimowe utrzymanie dróg gminnych w miesiącach zimowych w sezoie2021-2022 na terenie gminy Słupno" zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 193/2021 z dnia 2 listopada 2021 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej im. Małego Powstańca w Święcieńcu podczas jego nieobecności zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 192/2021 z dnia 29 października 2021 r. w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego w gminie Słupno powołanego do realizacji Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i mieszkań 2021 r. zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 191/2021 z dnia 29 października 2021 r. w sprawie zmian w planach finansowych dochodów i wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy wynikających z zarządzenia nr 190/2021 Wójta Gminy Słupno z dnia 29 października 2021 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 190/2021 z dnia 29 października 2021 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Słupno na 2021 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 189/2021 z dnia 27 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży z Gminy Słupno pt. "Kartka Świąteczna Boże Narodzenie 2021" zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 188/2021 z dnia 27 października 2021 r. w sprawie zmian w planach finansowych wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy wynikających z zarządzenia nr 187/2021 Wójta Gminy Słupno z dnia 27 października 2021 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 187/2021 z dnia 27 października 2021 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Słupno na 2021 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 186/2021 z dnia 21 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały uchwalenia "Rocznego programu współpracy Gminy Słupno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2022" zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 185/2021 z dnia 15 października 2021 r. w sprawie zmian w planach finansowych dochodów i wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy wynikających z zarządzenia nr 184/2021 Wójta Gminy Słupno z dnia 15 października 2021 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 184/2021 z dnia 15 października 2021 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Słupno na 2021 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 183/2021 z dnia 14 października 2021 r. w sprawie zmian w planach finansowych dochodów i wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy wynikających z zarządzenia nr 182/2021 Wójta Gminy Słupno z dnia 14 października 2021 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 182/2021 z dnia 14 października 2021 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Słupno na 2021 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 181/2021 z dnia 13 października 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 31/2020 Wójta Gminy Słupno z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie ustalenia opłaty za udostępnianie pomieszczeń w Szkołach Podstawowych prowadzonych przez Gminę Słupno w celu przeprowadzenia zajęć realizowanych w ramach projektu"Kreatywnie i Interaktywnie" zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 180/2021 z dnia 13 października 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych na realizację zadań pn. "Odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, rekreacyjno-wypoczynkowych oraz PSZOK zlokalizowanych na terenie Gminy Słupno" zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 179/2021 z dnia 13 października 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych na realizację zadań pn. "Odbudowa nawierzchni i infrastruktury orlika Lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej im. Abp. A. J. Nowowiejskiego w Słupnie" oraz pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jaglanej i w ul.Gryczanej w Słupnie (do działek o nr ewid. 548/6, 548/7, 548/11, 548/12, 548/13, 548/14, 548/15, 548/17, 548/18) zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 178/2021 z dnia 13 października 2021 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 177/2021 z dnia 13 października 2021 r. w sprawie zmian w planach finansowych dochodów i wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy wynikających z zarządzenia nr 176/2021 Wójta Gminy Słupno z dnia 13 października 2021 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 176/2021 z dnia 13 października 2021 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Słupno na 2021 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 175/2021 z dnia 12 października 2021 r. w sprawie zmian w planach finansowych dochodów i wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy wynikających z uchwały Nr 255/XLI/21 Rady Gminy Słupno z dnia 12 października 2021 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 174/2021 z dnia 5 października 2021 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej im. Małego Powstańca w Święcieńcu podczas jego nieobecności zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 173/2021 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmian w planach finansowych dochodów i wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy wynikających z zarządzenia Nr 172/2021 Wójta Gminy Słupno z dnia 30 września 2021 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 172/2021 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Słupno na 2021 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 171/2021 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie podczas jego nieobecności zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 170/2021 z dnia 28 września 2021 r. w sprawie zmian w planach finansowych wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy wynikających z zarządzenia nr 169/2021 Wójta Gminy Słupno z dnia 28 września 2021 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 169/2021 z dnia 28 września 2021 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Słupno na 2021 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 168/2021 z dnia 24 września 2021 r. w sprawie zmian w planach finansowych dochodów i wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy wynikających z zarządzenia nr 167/2021 Wójta Gminy Słupno z dnia 24 września 2021 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 167/2021 z dnia 24 września 2021 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Słupno na 2021 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 166/2021 z dnia 24 września 2021 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie podczas jego nieobecności zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 165/2021 z dnia 21 września 2021 r. w sprawie zmian w planach finansowych dochodów i wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy wynikających z zarządzenia nr 164/2021 Wójta Gminy Słupno z dnia 21 września 2021 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 164/2021 z dnia 21 września 2021 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetów Gminy Słupno na 2021 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 163/2021 z dnia 20 września 2021 r. w sprawie sposobu, trybu i terminów opracowywania materiałów do projektu uchwały budżetowej Gminy Słupno na 2022 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 162/2021 z dnia 20 września 2021 r. w sprawie zmian w planach finansowych wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy wynikających z zarządzenia nr 161/2021 Wójta Gminy Słupno z dnia 20 września 2021 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 161/2021 z dnia 20 września 2021 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Słupno na 2021 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 160/2021 z dnia 16 września 2021 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 159/2021 z dnia 15 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu II Turnieju Gier Komputerowych zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 158/2021 z dnia 15 września 2021 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Rydzyno oraz wyznaczenia miejsca i terminu jego odbycia zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 157/2021 z dnia 9 września 2021 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendiów Wójta Gminy Słupno dla szczególnie uzdolnionych uczniów z terenu gminy Słupno uczęszczających do szkół ponadpodstawowych zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 156/2021 z dnia 8 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu II Turnieju Gier Komputerowych zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 155/2021 z dnia 8 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu Akcji promującej szczepienia przeciw COVID-19, ogłoszonej w ramach wzmocnienia ogólnopolskiej kampanii #SzczepimySię pod hasłem: "ZAREJESTRUJ SIĘ, ZASZCZEP, WYGRAJ" zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 154/2021 z dnia 7 września 2021 r. w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej składników majątku ruchomego w Urzędzie Gminy w Słupnie oraz określenia trybu jej pracy zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 153/2021 z dnia 2 września 2021 r. w sprawie zmian w planach finansowych dochodów i wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy wynikających z zarządzenia nr 152/2021 Wójta Gminy Słupno z dnia 2 września 2021 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 152/2021 z dnia 2 września 2021 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Słupno zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 150/2021 z dnia 1 września 2021 r. w sprawie zmian w planach finansowych dochodów i wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy wynikających z zarządzenia nr 149/2021 Wójta Gminy Słupno z dnia 1 września 2021 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 149/2021 z dnia 1 września 2021 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Słupno a 2021 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 148/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w planach finansowych wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy wynikających z Uchwały nr 245/XXXIX/21 Rady Gminy Słupno z dnia 31 sierpnia 2021 roku.

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 146/2021 z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu Akcji promującej szczepienia przeciw COVID-19, ogłoszonej w ramach wzmocnienia ogólnopolskiej kampanii #SzczepimySię pod hasłem: "ZAREJESTRUJ SIĘ, ZASZCZEP, WYGRAJ" zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 144/2021 z dnia 23 sierpnia 2021 r. w sprawie procedury przeprowadzania kontroli realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami oraz podmiotów odbierających odpady komunalne na terenie Gminy Słupno zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 143/2021 z dnia 19 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w planach finansowych dochodów i wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy wynikających z zarządzenia nr 142/2021 Wójta Gminy Słupno z dnia 19 sierpnia 2021 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 142/2021 z dnia 19 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Słupno na 2021 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 141/2021 z dnia 18 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w planach finansowych wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy wynikających z zarządzenia nr 140/2021 Wójta Gminy Słupno z dnia 18 sierpnia 2021 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 140/2021 z dnia 18 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Słupno na 2021 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 139/2021 z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu konkursu ogłoszonego na portalu społecznościowym Facebook: fanpage Urząd Gminy Słupno oaz fanpage Marcin Zawadka Wójt Gminy Słupno zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 138/2021 z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w planach finansowych wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy wynikających z zarządzenia nr 131/2021 Wójta Gminy Słupno z dnia 3 sierpnia 2021 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 137/2021 z dnia 10 sierpnia 2021 r. sprawie zmian w planach finansowych wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy wynikających z zarządzenia nr 130/2021 Wójta Gminy Słupno z dnia 2 sierpnia 2021 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 136/2021 z dnia 9 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w planach finansowych wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy wynikających z uchwały Nr 243/XXXVIII/21 Rady Gminy Słupno z dnia 27 lipca 2021 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 135/2021 z dnia 9 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w planach finansowych dochodów i wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy wynikających z zarządzenia nr 121/2021 Wójta Gminy Słupno z dnia 20 lipca 2021 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 134/2021 z dnia 9 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w planach finansowych wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy wynikających z zarządzenia nr 119/2021 Wójta Gminy Słupno z dnia 16 lipca 2021 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 133/2021 z dnia 9 sierpnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej im. Małego Powstańca w Święcieńcu podczas jego nieobecności zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 132/2021 z dnia 4 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 123/2021 Wójta Gminy Słupno z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans nauczyciela mianowanego zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 131/2021 z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Słupno na 2021 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 130/2021 z dnia 2 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Słupno na 2021 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 129/2021 z dnia 2 sierpnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej im. Małego Powstańca w Święcieńcu podczas jego nieobecności zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 128/2021 z dnia 2 sierpnia 2021 r. w sprawie w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie podczas jego nieobecności zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 127/2021 z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie podczas jego nieobecności zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 126/2021 z dnia 22 lipca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Gminie Słupno do realizacji narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r. zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 125/2021 z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do szacowania szkód i strat na terenie Gminy Słupno w mieniu prywatnym mieszkalnym powstałym w skutek wystąpienia zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 124/2021 z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 123/2021 z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 121/2021 z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Słupno na 2021 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 120a/2021 z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie powołania Gminnej komisji ds. ustalania szkód i szacowania strat w infrastrukturze komunalnej na terenie gminy Słupno, powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, spowodowanych wystąpieniem wód z koryta rzeki Słupianki, związanych z opadami deszczu, jakie miały miejsce z 17 na 18 lipca 2021 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 119/2021 z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Słupno na 2021 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 118/2021 z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizacje zadania pn."Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na terenie Gminy Słupno w trybie zaprojektuj i wybuduj" zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 117/2021 z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizacje zadania pn. " Modernizacja przepompowni ul. Bociania w Słupnie" zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 116/2021 z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej im. Małego Powstańca w Święcieńcu podczas jego nieobecności zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 115/2021 z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania wniosków o przyznanie nagród Wójta Gminy Słupno zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 114/2021 z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendiów Wójta Gminy Słupno dla szczególnie uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkół podstawowych zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 113/2021 z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie zmian w planach finansowych dochodów i wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy wynikających z Uchwały Nr 241/XXXVII/21Rady Gminy Słupno z dnia 6 lipca 2021 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 112/2021 z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie podczas jego nieobecności zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 111/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w planach finansowych wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy wynikających z zarządzenia Nr 110/2021 Wójta Gminy Słupno z dnia 30 czerwca 2021 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 110/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Słupno na 2021 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 109/2021 z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji do spraw szacowania strat w nieruchomościach spowodowanych podtopieniami przez rzekę Słupiankę na terenie Gminy Słupno zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 108/2021 z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej im. Małego Powstańca w Święcieńcu podczas jego nieobecności zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 107/2021 z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w planach finansowych dochodów i wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy wynikających z zarządzenia Nr 106/2021 Wójta Gminy Słupno z dnia 29 czerwca 2021 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 106/2021 z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Słupno na 2021 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 105/2021 z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie przedłożenia powierzenia stanowiska dyrektora Samorządowego Przedszkola "Niezapominajka" w Słupnie Pani Edycie Sobolewskiej zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 104/2021 z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w planach finansowych dochodów i wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy wynikających z zarządzenia Nr 103/2021 Wójta Gminy Słupno z dnia 22 czerwca 2021 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 103/2021 z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Słupno na 2021 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 102/2021 z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w planach finansowych dochodów i wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy wynikających z zarządzenia Nr 101/2021 Wójta Gminy Słupno z dnia 21 czerwca 2021 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 101/2021 z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Słupno na 2021 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 100/2021 z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Słupnie z siedzibą w Cekanowie za 2020 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 99/2021 z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie za 2020 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 98/2021 z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w planach finansowych dochodów i wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy wynikających z uchwały Nr 229/XXXVI/21 Rady Gminy Słupno z dnia 17 czerwca 2021 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 97/2021 z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. "Modernizacja przepompowni - ul. Bociania w Słupnie" zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 96/2021 z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Słupno wprowadzonego Zarządzeniem nr 209/2017 Wójta Gminy Słupno z dnia 29 grudnia 2017 r. zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 95/2021 z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w planach finansowych dochodów i wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy wynikających z zarządzenia Nr 93/2021 Wójta Gminy Słupno z dnia 8 czerwca 2021 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 94/2021 z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w planach finansowych wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy wynikających z zarządzenia Nr 92/2021 Wójta Gminy Słupno z dnia 7 czerwca 2021 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 93/2021 z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Słupno na 2021 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 92/2021 z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Słupno na 2021 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 91/2021 z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie podczas jego nieobecności zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 90/2021 z dnia 1 czerwca 2021 r. zmieniające Zarządzenie Nr 74 z dnia 22 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych oraz umieszczenia w pasie drogowym tych dróg urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 89/2021 z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie podczas jego nieobecności zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 88/2021 z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zmian w planach finansowych dochodów i wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy wynikających z zarządzenia Nr 87/2021 Wójta Gminy Słupno z dnia 31 maja 2021 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 87/2021 z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Słupno na 2021 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 86/2021 z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie zmian w planach finansowych wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy wynikających z zarządzenia Nr 85/2021 Wójta Gminy Słupno z dnia 28 maja 2021 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 85/2021 z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Słupno na 2021 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 84/2021 z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. "Letnie utrzymanie dróg gminnych w roku 2021 - Wyrównanie dróg gruntowych oraz częściowo utwardzonych równiarką wraz z zagęszczeniem walcem." zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 83/2021 z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej im. Małego Powstańca w Święcieńcu podczas jego nieobecności zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 82/2021 z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego przysługującego w zamian za Święto przypadające w sobotę 1 maja 2021 r. zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 81/2021 z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. "Park rekreacji "Nad Słupianką" w Słupnie - Etap I" zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 80/2021 z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy Samorządowego Przedszkola "Niezapominajka" w Słupnie i oddziałów zamiejscowych zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 79/2021 z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Ramutowo oraz wyznaczenia miejsca i terminu jego odbycia zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 78/2021 z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie powołania komisji do spraw szacowania strat w pasiekach spowodowanych zatruciem pszczół środkami ochrony roślin na terenie Gminy Słupno zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 77/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji punktu kontaktowego Wsparcia Państwa Gospodarza Host Nation Support (HNS) na terenie Gminy Słupno zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 76/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany "Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Słupno" wprowadzonego zarządzeniem nr 138/2015 Wójta Gminy Słupno z dnia 14 grudnia 2015 r. ze zmianami zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 75/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli spalania odpadów w paleniskach domowych na terenie Gminy Słupno zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 74/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia "Regulaminu wypożyczalni przyczepek w PSZOK przy ul. Pocztowej 7a w Słupnie" zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 73/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Słupnie przy ul. Pocztowej 7a zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 72/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w planach finansowych wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy wynikających z zarządzenia Nr 71/2021 Wójta Gminy Słupno z dnia 30 kwietnia 2021 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 71/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Słupno na 2021 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 70/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. "Letnie utrzymanie dróg gminnych w roku 2021." zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 69/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany organizacji pracy w Urzędzie Gminy Słupno zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 68/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej im. Małego Powstańca w Święcieńcu podczas jego nieobecności zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 67/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w planach finansowych dochodów i wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy wynikających z zarządzenia Nr 66/2021 Wójta Gminy Słupno z dnia 28 kwietnia 2021 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 66/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Słupno na 2021 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 65/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w planach finansowych dochodów i wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy wynikających z uchwały Nr 215/XXXIV/21 Rady Gminy Słupno z dnia 27 kwietnia 2021 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 64/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. "Park rekreacji "Nad Słupianką" w Słupnie - Etap I" zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 63/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 140/2016 Wójta Gminy Słupno z dnia 22 listopada 2016 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 62/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 161/2018 Wójta Gminy Słupno z dnia 12 września 2018 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 61/2021 z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia wniosku na przejazd w podróży krajowej lub podróży zagranicznej samochodem osobowym, motocyklem lub motorowerem niebędącym własnością pracodawcy zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 60/2021 z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu konkursu fotograficznego 'Bociany w Gminie Słupno" zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 59/2021 z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w planach finansowych wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy wynikających z zarządzenia Nr 40/2021 Wójta Gminy Słupno z dnia 4 marca 2021 roku

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 58/2021 z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu gminy w Słupnie zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 57/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w planach finansowych dochodów i wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy wynikających z zarządzenia Nr 55/2021 Wójta Gminy Słupno z dnia 15 kwietnia 2021 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 56/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w planach finansowych wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy wynikających z zarządzenia Nr 54/2021 Wójta Gminy Słupno z dnia 14 kwietnia 2021 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 55/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Słupno na 2021 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 54/2021 z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Słupno na 2021 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 53/2021 z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2021-2029 zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 52/2021 z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 161/2018 Wójta Gminy Słupno z dnia 12 września 2018 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 51/2021 z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 70/2016 Wójta Gminy Słupno z dnia 9 czerwca 2016 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 50/2021 z dnia 1 kwietnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Szkoły podstawowej im. Małego Powstańca w Święcieńcu podczas jego nieobecności zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 49/2021 z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmian w planach finansowych dochodów i wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy wynikających z zarządzenia Nr 48/2021 Wójta Gminy Słupno z dnia 31 marca 2021 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 48/2021 z dnia  31 marca 2021 r. w sprawie zmian w panie dochodów i wydatków budżetu Gminy Słupno na 2021 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 47/2021 z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Słupno za 2020 rok, sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2020 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Słupno  zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 46/2021 z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie podczas jego nieobecności zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 45/2021 z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zmiany w funkcjonowaniu Samorządowego Przedszkola "Niezapominajka" w Słupnie i oddziałów zamiejscowych zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 44/2021 z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zmiany organizacji pracy w Urzędzie Gminy Słupno zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 42/2021 z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Słupno zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 41/2021 z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie odwołania stanu pogotowia przeciwpowodziowego zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 40/2021 z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Słupno na 2021 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 39/2021 z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 r. zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 38/2021 z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 36/2021 z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie ustalenia ryczałtu dla kierowcy pojazdu strażackiego w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Święcieńcu zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 35a/2021 z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie wyznaczenia Administratora Systemu Teleinformatycznego oraz Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego w Urzędzie Gminy w Słupnie zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 35/2021 z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie zmian w planach finansowych dochodów i wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy wynikających z zarządzenia nr 34/2021 Wójta Gminy Słupno z dnia 1 marca 2021 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 34/2021 z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Słupno na 2021 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 33/2021 z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie ustalenia ryczałtu dla kierowcy pojazdu strażackiego w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupnie zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 32/2021 z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie odwołania alarmu powodziowego zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 31/2021 z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmiany organizacji pracy w Urzędzie Gminy w Słupnie zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 30/2021 z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmian w planach finansowych wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy wynikających z zarządzenia Nr 29/2021 Wójta Gminy Słupno z dnia 25 lutego 2021 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 29/2021 z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Słupno na 2021 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 28/2021 z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie zmian w planach finansowych wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy wynikających z zarządzenia Nr 27/2021 Wójta Gminy Słupno z dnia 12 lutego 2021 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 27/2021 z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Słupno na 2021 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 26/2021 z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie zmian w planach finansowych wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy wynikających z zarządzenia Nr 25/2021 Wójta Gminy Słupno z dnia 9 lutego 2021 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 24/2021 z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia stanu alarmu powodziowego zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 23/2021 z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 22A/2021 z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie podwyższenia czynszu za wynajem lokali mieszkalnych i socjalnych zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 22/2021 z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia pogotowia przeciwpowodziowego zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 21/2021 z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku - zobacz 

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 20/2021 z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie zmian w planach finansowych dochodów i wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy wynikających z zarządzenia Nr 19/2021 Wójta Gminy Słupno z dnia 1 lutego 2021 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 19/2021 z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Słupno na 2021 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 18/2021 z dnia28 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w planach finansowych dochodów i wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy wynikających z uchwały Nr 207/XXXII/21 Rady Gminy Słupno z dnia 28 stycznia 2021 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 17/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej im. Małego Powstańca w Święcieńcu podczas jego nieobecności zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 16/2021 z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Gminie Słupno do realizacji narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 15/2021 z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do Samorządowego Przedszkola "Niezapominajka" w Słupnie oraz klas I Szkół Podstawowych działających na terenie Gminy Słupno zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 14/2021 z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu konkursu dla młodzieży z Gminy Słupno pt. "PRZEDSTAW SWOJA WIZJĘ ROZWOJU GMINY SŁUPNO DO 2030 ROKU" zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 13/2021 z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w planach finansowych wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy wynikających z zarządzenia Nr 12/2021 Wójta Gminy Słupno z dnia 14 stycznia 2021 roku zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 12/2021 z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Słupno na 2021 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 11/2021 z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w planach finansowych wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy wynikających z zarządzenia Nr 10/2021 Wójta Gminy Słupno z dnia 13 stycznia 2021 roku  zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 10/2021 z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Słupno na 2021 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 9/2021 z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego Urzędu Gminy Słupno na 2021 rok, przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2021 rok oraz przyjęcia planów finansowych jednostek budżetowych na 2021rokdostosowanych do Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na 2021 rok zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 8/2021 z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy komisji przetargowej w Urzędzie Gminy Słupno zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 6/2021 z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielenia zamówień publicznych o wartości poniżej 130.000,00 zł netto w Urzędzie Gminy Słupno zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 7/2021 z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielenia zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej 130.000,00 zł netto w Urzędzie Gminy Słupno

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 5/2021 z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 4/2021 z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 3/2021 z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie regulaminu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Słupnie oraz w jednostkach organizacyjnych gminy zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 2/2021 z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ziemi Mazowieckiej podczas jego nieobecności zobacz

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 1/2021 z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej im. Małego Powstańca w Święcieńcu podczas jego nieobecności zobacz

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ulicki Tomasz
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-01-11 13:23:45
  • Informacja zaktualizowana przez: Ulicki Tomasz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-12-13 13:17:53
  • Liczba odsłon: 2932
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3400084]

przewiń do góry