Sesja II z dnia 18 grudnia 2018r.

1. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2018-2029 zobacz
2. Uchwała zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2018 rok zobacz
3. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Słupno na 2019 rok zobacz
4. Uchwała w sprawie przekazania do korzystania sołectwom Gminy Słupno z nieruchomości Gminy Słupno oraz uchwalenia Regulaminu świetlic wiejskich na terenie gminy Słupno zobacz
5. Uchwała w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Słupno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2019 zobacz
6. Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 2019 zobacz
7. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 zobacz
8. Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 zobacz
9. Uchwała w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 zobacz
10. Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowych zasad z ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych zobacz
11. Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Słupno zobacz
12. Uchwała w sprawie nadania nazwy rondu w miejscowości Liszyno, gm. Słupno zobacz
13. Uchwała w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2019-2029 zobacz
14. Uchwała w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na 2019 rok zobacz
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ulicki Tomasz
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-12-12 14:00:24
  • Informacja zaktualizowana przez: Ulicki Tomasz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-12-12 14:09:59
  • Liczba odsłon: 947
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3400263]

przewiń do góry