Sesja XLV z dnia 11 lipca 2023 r.

 1. Uchwała Nr 436/LXV/23 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2023-2029. zobacz
 2. Uchwała Nr 437/LXV/23 zmieniająca uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2023 rok. zobacz
 3. Uchwała Nr 438/LXV/23 zmieniająca uchwałę Nr 36/IV/19 Rady Gminy Słupno z dnia 25 stycznia 2019 r.  w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka w Gminnym Żłobku w Słupnie. zobacz
 4. Uchwała Nr 439/LXV/23 w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej. zobacz
 5. Uchwała Nr 440/LXV/23  zmieniająca Uchwałę nr 340/LI/2022 z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu Usług Społecznych w Gminie Słupno na okres od 15 lipca 2022 r. do 31 maja 2023 r. w ramach realizacji projektu pt. Centrum Usług Społecznych w Gminie Słupno. zobacz
 6. Uchwała Nr 441/LXV/23 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu. zobacz
 7. Uchwała Nr 442/LXV/23 w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych. zobacz
 8. Uchwała Nr 443/LXV/23 w sprawie rozpatrzenia petycji zobacz
 9. Uchwała Nr 444/LXV/23 zmieniająca uchwałę w sprawie określania przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Słupno, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Słupno, udostępnionych operatorom i przewoźnikom, ustalenia warunków i zasad oraz stawki za ich korzystanie. zobacz

 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848), Urząd Gminy w Słupnie jako jednostka samorządu terytorialnego, zobowiązana jest po 23 września 2020 r. do dostosowywania nagrań z sesji rady gminy do osób z niepełnosprawnością.

Zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 z 26.10.2016 r. w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego (Dz. U. UE L z 2016 r. Nr 327, str. 1), gmina nagranie z sesji powinna dostosować do wymogów ustawy w ciągu 14 dni.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy nie stosuje się multimediów nadawanych na żywo oraz multimediów opublikowanych przed 21.09.2020 r. Tym samym, brak jest konieczności zapewnienia dostępności cyfrowej nadawanym na żywo transmisjom obrad rady gminy.

 

Zapis transmisji online z  LXV  posiedzenia Rady Gminy Słupno zobacz

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ulicki Tomasz
 • Data udostępnienia w BIP: 2023-07-12 12:50:39
 • Informacja zaktualizowana przez: Emilia Adamkowska
 • Data ostatniej aktualizacji: 2023-07-18 13:02:17
 • Liczba odsłon: 163
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3400121]

przewiń do góry