1. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2022-2029. zobacz

2. Uchwała zmieniająca uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2022 rok. zobacz

3. Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2023. zobacz

4. Uchwała sprawie podwyższenia kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego z pomocy społecznej. zobacz

5. Uchwała w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców. zobacz

6. Uchwała w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Słupno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023. zobacz

7. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Cekanowo gm. Słupno. zobacz 

8. Uchwała w sprawie nadania nazw ulic we wsi Wykowo gm. Słupno. zobacz

9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Słupno. zobacz

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Emilia Adamkowska
  • Data udostępnienia w BIP: 2022-11-22 14:18:28
  • Informacja zaktualizowana przez: Emilia Adamkowska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-11-22 15:09:01
  • Liczba odsłon: 967
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3405803]

przewiń do góry