1. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płockiemu w 2023 roku. zobacz
 2. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2023-2029. zobacz
 3. Uchwała zmieniająca uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2023 rok. zobacz
 4. Uchwała w sprawie przyjęcia raportu z wykonania w 2022 roku Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. zobacz
 5. Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomani na rok 2023. zobacz
 6. Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Słupno do realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023. zobacz
 7. Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” w Gminie Słupno na rok 2023. zobacz
 8. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 24/II/18 z dnia 18 grudnia 2018 r., zmienionej uchwałą nr 42/V/19 Rady Gminy Słupno z dnia 26 lutego 2019r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielania wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023. zobacz
 9. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr 23/II/18 Rady Gminy Słupno z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023. zobacz
 10. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 25/II/18 z dnia 18 grudnia 2018 r., w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023. zobacz
 11. Uchwała w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania obowiązującej w 2023 roku oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane. zobacz
 12. Uchwała w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców. zobacz
 13. Uchwała w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Słupno na lata 2023-2027. zobacz
 14. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Wykowo gm. Słupno. zobacz
 15. Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słupno. zobacz
 16. Uchwała w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalniach ścieków i transportu osadów ściekowych oraz odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Słupno. zobacz
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Emilia Adamkowska
 • Data udostępnienia w BIP: 2023-01-17 15:07:15
 • Informacja zaktualizowana przez: Emilia Adamkowska
 • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-17 15:20:39
 • Liczba odsłon: 280
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3400253]

przewiń do góry