Sesja XXXVI z dnia 17 czerwca 2021 r.

1. Uchwała Nr 228/XXXVI/21 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2021-2029 zobacz
2. Uchwała Nr 229/XXXVI/21 zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Słupno na 2021 rok zobacz
3. Uchwała Nr 230/XXXVI/21 w sprawie wotum zaufania dla wójta zobacz
4. Uchwała Nr 231/XXXVI/21 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Słupno wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Słupno za 2020 roku zobacz
5. Uchwała Nr 232/XXXVI/21 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Słupno z tytułu wykonania budżetu Gminy Słupno za 2020 rok zobacz
6. Uchwała Nr 233/XXXVI/21 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego zobacz
7. Uchwala Nr 234/XXXVI/21 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Słupno na rok szkolny 2021/2022 zobacz
8. Uchwała Nr 235/XXXVI/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy w zakresie świadczenia publicznego transportu zbiorowego w Gminie Słupno zobacz
9. Uchwała Nr 236/XXXVI/21 w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajecie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Słupno zobacz
10. Uchwała Nr 237/XXXVI/21 w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz gminy Słupno dróg wewnętrznych położonych w Starym Gulczewie zobacz
11. Uchwała Nr 238/XXXVI/21 zmieniająca Uchwałę Nr 43/IV/17 Rady Gminy Słupno z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Słupno darowizny nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Rydzynie gmina Słupno zobacz
12. Uchwała Nr 239/XXXVI/21 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki ewidencyjnej numer 70/9 położonej w Słupnie przy ulicy Kościelnej stanowiące mienie Gminy Słupno zobacz

 

Zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848), Urząd Gminy w Słupnie jako jednostka samorządu terytorialnego, zobowiązana jest po 23 września 2020 r. do dostosowywania nagrań z sesji rady gminy do osób z niepełnosprawnością.
Zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 z 26.10.2016 r. w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego (Dz. U. UE L z 2016 r. Nr 327, str. 1), gmina nagranie z sesji powinna dostosować do wymogów ustawy w ciągu 14 dni.
Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy nie stosuje się multimediów nadawanych na żywo oraz multimediów opublikowanych przed 21.09.2020 r. Tym samym, brak jest konieczności zapewnienia dostępności cyfrowej nadawanym na żywo transmisjom obrad rady gminy.

 

Zapis transmisji online XXXV posiedzenia Rady Gminy Słupno zobacz

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ewa Woźniak
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-06-24 14:48:59
  • Informacja zaktualizowana przez: Ulicki Tomasz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-06-24 15:52:24
  • Liczba odsłon: 900
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3399680]

przewiń do góry