Sesja XIII z dnia 24 maja 2018r.

1 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2018-2029 zobacz
2 Uchwała zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2018 rok zobacz
3 Uchwała w sprawie podwyższenia kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku celowego z pomocy społecznej zobacz
4 Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pt. " Centrum Aktywizacji Seniorów" realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX: Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 zobacz
5 Uchwała w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Słupno za 2017 rok zobacz
6 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określania przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Słupno, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Słupno, udostępnionych operatorom i przewoźnikom, ustalenia warunków i zasad oraz stawki za ich korzystanie zobacz
7 Uchwała w sprawie uchylenia Uchwały 34/III/17 podjętej przez Radę Gminy Słupno w dniu 9 października 2017 r. zobacz
8 Uchwała w sprawie określania zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Słupno służebnościami gruntowymi i służebnościami przesyłu zobacz
9 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Słupno gruntów położonych w Starym Gulczewie zobacz
10 Uchwała w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Płocku w sprawie podziału Powiatu Płockiego na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Powiatu w Płocku zobacz
11 Uchwała w sprawie wniesienia sprzeciwu wobec Uchwały Nr 2/II/2018 w sprawie zmiany statutu Związku Gmin Regionu Płockiego zobacz
12 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Słupno zobacz
13 Uchwała w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Słupno zobacz
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ulicki Tomasz
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-05-17 12:03:50
  • Informacja zaktualizowana przez: Ulicki Tomasz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-05-17 12:51:18
  • Liczba odsłon: 882
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3405829]

przewiń do góry