Nr Nazwa przetargu Osoba odpowiedzialna Czas
441 2RS Modernizacja strażnicy OSP Słupno - WIR.271.2.43.2023 Renata Sobolewska 2023-07-11
335 20RS Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jaglanej i ul. Gryczanej w Słupnie - WIR.271.2.72.2021 Renata Sobolewska 2021-09-28
333 18RS Przebudowa istniejącej kanalizacji deszczowej, montaż osadnika wirowego, separatora i przebudowa istniejącego wylotu do rzeki Słupianki wraz z umocnieniem przeciwległej skarpy i dna rzeki Słupianki - WIR.271.2.70.2021 Renata Sobolewska 2021-09-16
326 Zapytanie ofertowe pn. Odbiór, transport oraz utylizacja odpadów o kodzie 06 01 01*, 15 01 10*, 15 02 02* z terenu Stacji kontroli pojazdów, zlokalizowanej w m. Stare Gulczewo 12a, 09-472 Słupno Ulicki Tomasz 2021-07-23
320 13RS Odnowienie i wykonanie nowego oznakowania poziomego ulic i dróg na terenie gminy Słupno, w roku 2021 - WIR.271.2.47.2021 Renata Sobolewska 2021-07-06
302 2RS. Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych nad realizacją zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Słupno w 2021 roku - WIR.271.2.2.2021 Renata Sobolewska 2021-02-11
295 Dostawa wyposażenia w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK szkoły na terenie Gminy Słupno Ulicki Tomasz 2020-12-11
282 Ułożenie kostką brukową drogi wjazdowej i parkingu – wybranie gruntu z wywozem, z nową podbudową. Miejsce wykonania - teren Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie Ulicki Tomasz 2020-03-06
264 Budowa tężni solankowej w miejscowości Cekanowo, gmina Słupno Renata Sobolewska 2019-10-03
255 PT Modernizacja SUW Mijakowo wraz z połączeniem do systemu wodociągowego Mijakowo-Gulczewo-Słupno Renata Sobolewska 2019-08-05
224 Zapytania ofertowe dot. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” w ramach działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” Ewa Woźniak 2019-01-29
205 Budowa nawierzchni boiska do koszykówki przy Szkole Podstawowej im. Małego Powstańca w Święcieńcu - dz. nr ewid. 46/5 Załęska Marzena 2018-04-13

[Liczba odsłon: 3405679]

przewiń do góry