Sesja V z dnia 26 lutego 2019r.

1. Uchwała w sprawie ustalania zasad sprawienia pogrzebu na koszt gminy zobacz
2. Uchwała w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr 23/II/18 Rady Gminy Słupno z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 zobacz
3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr 24/II/18 Rady Gminy Słupno z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 219-2023 zobacz
4. Uchwała w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Słupno oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły zobacz
5. Uchwała w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola prowadzonego przez Gminę Słupno oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów zobacz
6. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Słupno gruntów położonych w Rydzynie zobacz
7. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Słupno na lata 2 16-2020 za 2018 rok zobacz
8. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciw działania Narkomanii za 2018 rok zobacz
9. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Słupnie i nadania statutu zobacz
10. Uchwała w sprawie zaopiniowania uchwały sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu położonego na terenie powiatów płońskiego, płockiego i sochaczewskiego zobacz
11. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2019-2029 zobacz
12. Uchwała zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2019 rok zobacz


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ulicki Tomasz
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-02-19 11:53:26
  • Informacja zaktualizowana przez: Ulicki Tomasz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-02-19 11:53:26
  • Liczba odsłon: 1013
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3405902]

przewiń do góry