Nr Nazwa przetargu Osoba odpowiedzialna Czas
93 PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2018R. Załęska Marzena 2022-03-31
95 UZUPEŁNIENIE PLANU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2018R. Załęska Marzena 2022-03-31
71 PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2017R. Załęska Marzena 2022-03-31
300 PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2021 Załęska Marzena 2022-03-31
311 AKTUALIZACJA PLANU POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2021 Załęska Marzena 2022-03-31
321 AKTUALIZACJA PLANU POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2021 Załęska Marzena 2022-03-31
322 AKTUALIZACJA PLANU POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2021 Załęska Marzena 2022-03-31
324 AKTUALIZACJA PLANU POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2021 Załęska Marzena 2022-03-31
338 AKTUALIZACJA PLANU POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2021 Załęska Marzena 2022-03-31
340 AKTUALIZACJA PLANU POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2021 Załęska Marzena 2022-03-31
347 AKTUALIZACJA PLANU POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2021 Załęska Marzena 2022-03-31
350 AKTUALIZACJA PLANU POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2021 Załęska Marzena 2022-03-31
164 12. Nr sprawy SZP.271.1.12.2020 Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego w miejscowości Słupno wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Organizacja systemu PSZOK” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej V „Gospodarka przyjazna środowisku” Działania 5.2 „Gospodarka odpadami” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Załęska Marzena 2020-09-22
163 11. Nr sprawy SZP.271.1.11.2020 Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z układem napędowym 4x4 (kategoria 2: uterenowiony) dla jednostki OSP Cekanowo Załęska Marzena 2020-09-03
162 10. Nr sprawy SZP.271.1.10.2020 Dostawa biletów miesięcznych dla uczniów uczęszczających do szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słupno oraz usługa przewozów okazjonalnych na potrzeby szkół, przedszkoli oraz innych placówek oświatowo - edukacyjnych prowadzonych przez Gminę Słupno w okresie 01.09.2020r. - 30.06.2021r. oraz 01.09.2021r. - 30.06.2022r. Załęska Marzena 2020-07-31
161 Usługi społeczne w ramach projektu pn.: "Centrum Rozwoju Seniora" Ulicki Tomasz 2020-07-14
160 9. Nr sprawy SZP.271.1.9.2020 Świadczenie usługi użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich w transporcie drogowym w Gminie Słupno Załęska Marzena 2020-07-07
159 8. Nr sprawy SZP.271.1.8.2020 Dostawa biletów miesięcznych dla uczniów uczęszczających do szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słupno oraz usługa przewozów okazjonalnych na potrzeby szkół, przedszkoli oraz innych placówek oświatowo - edukacyjnych prowadzonych przez Gminę Słupno w okresie 01.09.2020r. - 30.06.2021r. oraz 01.09.2021r. - 30.06.2022r. Załęska Marzena 2020-06-22
158 7. Nr sprawy SZP.271.1.7.2020 Prace remontowe w zakresie dróg na terenie Gminy Słupno w 2020r. Załęska Marzena 2020-06-17
157 6. Nr sprawy SZP.271.1.6.2020 Wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Słupno w formule zaprojektuj i wybuduj, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV "Przejście na gospodarkę niskoemisyjną" Działania 4.3 "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza" Poddziałania 4.3.1 "Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej" RPO WM na lata 2014-2020. Załęska Marzena 2020-03-20
156 5. Nr sprawy SZP.271.1.5.2020 Doposażenie 3 szkół podstawowych z terenu Gminy Słupno w sprzęt komputerowy i narzędzia TIK w projekcie pn."Kreatywnie i interaktywnie" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Załęska Marzena 2020-03-17
155 4. Nr sprawy SZP.271.1.4.2020 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno - Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą - Etap IV, w części dotyczącej przebudowy mostu w formule zaprojektuj i wybuduj Załęska Marzena 2020-03-03
154 3. Nr sprawy SZP.271.1.3.2020 Doposażenie 3 szkół podstawowych z terenu Gminy Słupno w pomoce dydaktyczne, narzędzia TIK w projekcie pn."Kreatywnie i interaktywnie" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Załęska Marzena 2020-02-19
153 2. Nr sprawy SZP.271.1.2.2020 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej Płock - Rydzyno wraz z infrastrukturą - ETAP II Załęska Marzena 2020-02-11
152 Usługi społeczne w ramach projektu pn.: „Klub Integracji Społecznej w gminie Słupno” edycja 2 Ulicki Tomasz 2020-01-30
151 Plan zamówień publicznych na 2020 rok Załęska Marzena 2020-01-21
150 1. Nr sprawy SZP.271.1.1.2020 Doposażenie 3 szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne, narzędzia TIK oraz pracowni przedmiotów przyrodniczych w 2 szkołach podstawowych z terenu Gminy Słupno w projekcie pn."Kreatywnie i interaktywnie" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Załęska Marzena 2020-01-08
149 20. Sprzedaż samochodu ciężarowego Nissan pickup rok produkcji - 1999r. Załęska Marzena 2019-12-17
148 19. Nr sprawy SZP.271.1.21.2019 Doposażenie 3 szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne, narzędzia TIK oraz pracowni przedmiotów przyrodniczych w 2 szkołach podstawowych z terenu Gminy Słupno w projekcie pn."Kreatywnie i interaktywnie" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Załęska Marzena 2019-11-21
147 18. Nr sprawy SZP.271.1.20.2019 Dzierżawa pojemników przeznaczonych do zbierania pozostałości po sortowaniu Załęska Marzena 2019-11-18
146 17. Nr sprawy SZP.271.1.19.2019 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie Gminy Słupno Załęska Marzena 2019-11-15
145 16. Nr sprawy SZP.271.1.18.2019 Zimowe utrzymanie dróg gminnych w miesiącach zimowych w sezonie 2019-2020 na terenie gminy Słupno Załęska Marzena 2019-10-31
144 15. Nr sprawy SZP.271.1.17.2019 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI PONIŻEJ 750.000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Pzp pn."Warsztaty dla uczniów z terenu Gminy Słupno ukierunkowanych na rozwój umiejętności uniwersalnych w projekcie pn."Kreatywnie i interaktywnie" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020". Załęska Marzena 2019-10-30
143 Usługa przeprowadzenia szkoleń w trakcie realizacji zadania pn.: "Szkolenia dla nauczycieli w projekcie Kreatywnie i interaktywnie" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Ulicki Tomasz 2019-09-11
142 14. Nr sprawy SZP.271.1.15.2019 Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z układem napędowym 4x4 (kategoria 2: uterenowiony) dla jednostki OSP Słupno Załęska Marzena 2019-09-06
141 13. Nr sprawy SZP.271.1.14.2019 Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 (kategoria 2: uterenowiony) dla jednostki OSP Słupno Załęska Marzena 2019-08-09
140 12. Nr sprawy SZP.271.1.13.2019 Zakup biletów miesięcznych dla uczniów uczęszczających do szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słupno oraz usługa przewozów okazjonalnych na potrzeby szkół, przedszkoli oraz innych placówek oświatowo - edukacyjnych prowadzonych przez Gminę Słupno w roku szkolnym 2019-2020 Załęska Marzena 2019-07-15
139 12. Nr sprawy SZP.271.1.12.2019 Dostawa fabrycznie nowej kosiarki ciągnikowej MULCZER - rok produkcji nie wcześniejszy niż 2018r. na potrzeby utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słupno Załęska Marzena 2019-07-10
138 10. Nr sprawy SZP.271.1.11.2019 Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich w transporcie drogowym w Gminie Słupno Załęska Marzena 2019-06-21
137 9. Nr sprawy SZP.271.1.10.2019 Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich w transporcie drogowym w Gminie Słupno Załęska Marzena 2019-06-12
136 8. Nr sprawy SZP.271.1.8.2019 Modernizacja infrastruktury w ul. Modrzewiowej w Słupnie ETAP IV i ETAP III Załęska Marzena 2019-05-20
135 7. Nr sprawy SZP.271.1.7.2019 Prace remontowe w zakresie dróg na terenie Gminy Słupno w 2019r. Załęska Marzena 2019-04-29
134 6. Nr sprawy SZP.271.1.6.2019 Dostawa fabrycznie nowego sprzętu na potrzeby utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słupno Załęska Marzena 2019-04-25
133 5. Nr sprawy SZP.271.1.5.2019 Dostawa fabrycznie nowego sprzętu na potrzeby utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słupno Załęska Marzena 2019-03-27
132 4. Nr sprawy SZP.271.1.4.2019 Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno w 2019r. Załęska Marzena 2019-03-20
131 3. Nr sprawy SZP.271.1.3.2019 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno - Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą - Etap III Załęska Marzena 2019-02-20
130 2. Nr sprawy SZP.271.1.2.2019 Dostawa fabrycznie nowego ciągnika na potrzeby utrzymania czystości na terenie Gminy Słupno Załęska Marzena 2019-02-08
129 Plan zamówień publicznych na 2019 rok Załęska Marzena 2019-01-16
128 1. Nr sprawy SZP.271.1.1.2019 Dostawa fabrycznie nowego ciągnika na potrzeby utrzymania czystości na terenie Gminy Słupno Załęska Marzena 2019-01-15
127 Usługi społeczne- kursy zawodowe w ramach projektu pn.: „Klub Integracji Społecznej w gminie Słupno – edycja 1.” Ewa Woźniak 2019-01-04
126 33. Nr sprawy WIR.271.1.33.2018 Usługa bankowa w zakresie udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Słupno na 2018r. oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętej pożyczki. Załęska Marzena 2018-10-25
125 32. Nr sprawy WIR.271.1.32.2018 Zimowe utrzymanie dróg gminnych w miesiącach zimowych w sezonie 2018-2019 na terenie gminy Słupno Załęska Marzena 2018-10-23
124 31. Nr sprawy WIR.271.1.31.2018 Dostawa oleju opałowego lekkiego na sezon grzewczy 2018/2019 do placówek oświatowych w Gminie Słupno Załęska Marzena 2018-09-11
123 30. Nr sprawy WIR.271.1.30.2018 Budowa drogi gminnej wraz ze ścieżką rowerową w miejscowości Wykowo. Załęska Marzena 2018-08-30
122 29. Nr sprawy WIR.271.1.29.2018 Budowa sieci wodociągowej - PGR Gulczewo - Rozwój infrastruktury na terenie Gminy Załęska Marzena 2018-08-09
121 28. Nr sprawy WIR.271.1.28.2018 Budowa ul. Stepowej w Nowym Gulczewie (etap I od ulicy Rogozińskiej do Zagłoby oraz etap II od ulicy Szlacheckiej w kierunku jaru rzeki Rosicy) - Rozwój infrastruktury drogowej - ZAKRES I z ETAPU II. Załęska Marzena 2018-08-08
120 27. Nr sprawy WIR.271.1.27.2018 Dowóz dzieci i młodzieży do szkół na terenie gminy Słupno w roku szkolnym 2018-2019 Załęska Marzena 2018-07-26
119 Usługi społeczne w ramach projektu pn.: „Klub Integracji Społecznej w gminie Słupno” Ewa Woźniak 2018-07-18
118 26. Nr sprawy WIR.271.1.26.2018 Budowa ul. Stepowej w Nowym Gulczewie (etap I od ulicy Rogozińskiej do Zagłoby oraz etap II od ulicy Szlacheckiej w kierunku jaru rzeki Rosicy) - Rozwój infrastruktury drogowej - ETAP II od ulicy Szlacheckiej w kierunku jaru rzeki Rosicy Załęska Marzena 2018-06-22
117 25. Nr sprawy WIR.271.1.25.2018 Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich w transporcie drogowym w Gminie Słupno Załęska Marzena 2018-06-18
116 24. Nr sprawy WIR.271.1.24.2018 Budowa drogi gminnej wraz ze ścieżką rowerową w miejscowości Wykowo. Załęska Marzena 2018-06-06
115 23. Nr sprawy WIR.271.1.23.2018 Budowa ulicy Klonowej, Kalinowej i Strażackiej w Słupnie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej - etap I - Budowa chodnika wzdłuż ul. Klonowej wraz z remontem nawierzchni. Załęska Marzena 2018-06-06
114 22. Nr sprawy WIR.271.1.22.2018 Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich w transporcie drogowym w Gminie Słupno Załęska Marzena 2018-06-04
113 21. Nr sprawy WIR.271.1.21.2018 Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 2941W odcinek o długości 4,233km w ramach zadania inwestycyjnego pn."Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Miszewko Strzałkowskie - Święcieniec wzdłuż drogi powiatowej - Poprawa jakości życia mieszkańców" Załęska Marzena 2018-06-01
112 20. Nr sprawy WIR.271.1.20.2018 Wykonanie nawierzchni dróg z kruszywa bitumiczno - kamiennego (destrukt) Załęska Marzena 2018-05-24
111 19. Nr sprawy WIR.271.1.19.2018 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pieńki - Liszyno wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej - Etap I Załęska Marzena 2018-05-23
110 18. Nr sprawy WIR.271.1.18.2018 Budowa drogi wraz ze ścieżką pieszo rowerową w miejscowości Wykowo - I etap - Budowa drogi - odcinek o długości 1351m Załęska Marzena 2018-05-17
109 17. Nr sprawy WIR.271.1.17.2018 Budowa ulicy Klonowej, Kalinowej i Strażackiej w Słupnie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej - etap I - Budowa chodnika wzdłuż ul. Klonowej wraz z remontem nawierzchni. Załęska Marzena 2018-05-11
108 16. Nr sprawy WIR.271.1.16.2018 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno - Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą - Etap II Załęska Marzena 2018-05-10
107 15. Nr sprawy WIR.271.1.15.2018 Budowa drogi wraz ze ścieżką pieszo rowerową w miejscowości Wykowo - I etap - Budowa drogi - odcinek o długości 1351m Załęska Marzena 2018-04-30
106 14. Nr sprawy WIR.271.1.14.2018 Rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Liszynie o salę gimnastyczną wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz parkingami i chodnikami w ramach zadania inwestycyjnego pn."Rozbudowa sali gimnastycznej wraz z termomodernizacją Szkoły Podstawowej w Liszynie - Poprawa świadczonych usług oświatowych" Załęska Marzena 2018-04-27
105 13. Nr sprawy WIR.271.1.13.2017 Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno w 2018r. Załęska Marzena 2018-04-23
104 12. Nr sprawy WIR.271.1.12.2018 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno - Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą - Etap II Załęska Marzena 2018-04-12
103 11. Nr sprawy WIR.271.1.11.2018 Budowa ulicy Klonowej, Kalinowej i Strażackiej w Słupnie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej - etap I - Budowa chodnika wzdłuż ul. Klonowej wraz z remontem nawierzchni. Załęska Marzena 2018-04-11
102 10. Nr sprawy WIR.271.1.10.2018 Dostawa fabrycznie nowego sprzętu na potrzeby utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słupno Załęska Marzena 2018-03-30
101 9. Nr sprawy WIR.271.1.9.2018 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno - Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą - Etap II Załęska Marzena 2018-03-27
100 8. Nr sprawy WIR.271.1.8.2018 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pieńki - Liszyno wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej Załęska Marzena 2018-03-07
98 7. Nr sprawy WIR.271.1.7.2018 Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej, przepompowni oraz przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Słupno Załęska Marzena 2018-02-16
99 6. Nr sprawy WIR.271.1.6.2018 Dostawa używanego sprzętu na potrzeby utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słupno Załęska Marzena 2018-02-09
97 5. Nr sprawy WIR.271.1.5.2018 Budowa ulicy Czarnieckiego w Nowym Gulczewie wraz z infrastrukturą Załęska Marzena 2018-01-31
96 4. Nr sprawy WIR.271.1.4.2018 Dostawa fabrycznie nowego oraz używanego sprzętu na potrzeby utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słupno Załęska Marzena 2018-01-31
94 Emisja obligacji emitowanych przez Gminę Słupno Ulicki Tomasz 2018-01-23
92 2. Nr sprawy WIR.271.1.2.2018 Dostawa fabrycznie nowego autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych Załęska Marzena 2018-01-09
91 1. Nr sprawy WIR.271.1.1.2018 Świadczenie usługi polegającej na sprawowaniu funkcji Inwestora Zastępczego wraz z pełnieniem funkcji kompleksowego Nadzoru Inwestorskiego nad robotami związanymi z realizacją zadania inwestycyjnego pn.” Modernizacja oczyszczalni ścieków w Słupnie” Załęska Marzena 2018-01-08
90 18. Nr sprawy WIR.271.1.18.2017 Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Słupno w 2018r. Załęska Marzena 2017-12-13
89 17. Nr sprawy WIR.271.1.17.2017 Dostawa fabrycznie nowego autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych Załęska Marzena 2017-12-08
88 16. Nr sprawy WIR.271.1.16.2017 Modernizacja oczyszczalni ścieków w Słupnie Załęska Marzena 2017-11-21
87 15. Nr sprawy WIR.271.1.15.2017 Modernizacja oczyszczalni ścieków w Słupnie Załęska Marzena 2017-11-03
86 14. Nr sprawy WIR.271.1.14.2017 Budowa oświetlenia ulicznego miejscowości Nowe Gulczewo Załęska Marzena 2017-10-20
85 13. Nr sprawy WIR.271.1.13.2017 Zimowe utrzymanie dróg gminnych o łącznej długości ca196km w miesiącach zimowych w sezonie 2017-2018 na terenie gminy Słupno Załęska Marzena 2017-10-05
84 12. Nr sprawy WIR.271.1.12.2017 Budowa ulicy Jana III Sobieskiego, Wiśniowieckiego i Heleny wraz z łącznikiem tych ulic - ulicą Podbipięty wraz z kanalizacją deszczową w Nowym Gulczewie - Etap I Załęska Marzena 2017-09-04
83 11. Nr sprawy WIR.271.1.11.2017 Budowa ulicy Jana III Sobieskiego, Wiśniowieckiego i Heleny wraz z łącznikiem tych ulic - ulicą Podbipięty wraz z kanalizacją deszczową w Nowym Gulczewie - Etap I Załęska Marzena 2017-08-09
82 10. Nr sprawy WIR.271.1.10.2017 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno - Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą - Etap I Załęska Marzena 2017-06-14
81 9. Nr sprawy WIR.271.1.9.2017 Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich w transporcie drogowym w Gminie Słupno Załęska Marzena 2017-05-26
80 8. Nr sprawy WIR.271.1.8.2017 Usługa bankowa w zakresie udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Słupno na 2017r. Załęska Marzena 2017-05-24
79 Drugi przetarg pisemny nieograniczony na łączne oddanie w użytkowanie w wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Słupnie przy ulicy Warszawskiej Ewa Woźniak 2017-05-19
78 7. Nr sprawy WIR.271.1.7.2017 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 679/1 w Wykowie Załęska Marzena 2017-05-12
77 6. Nr sprawy WIR.271.1.6.2017 Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej budynku zaplecza o konstrukcji modułowej kontenerowej wraz z infrastrukturą, realizacja robót budowlanych, pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji zadania oraz dostawa i montaż trójrzędowej trybuny przenośnej na 300 miejsc siedzących oraz dodatkowo dostawa 20szt. siedzisk dla gości dla zadania pn.”Przebudowa boiska sportowo – rekreacyjnego Wykowo oraz zaplecza i infrastruktury – Rozwój sportu i rekreacji” Załęska Marzena 2017-04-13
76 5. Nr sprawy WIR.271.1.5.2017 Budowa gminnego żłobka w Słupnie w systemie zaprojektuj i wybuduj. Załęska Marzena 2017-04-07
75 1 Załęska Marzena 2017-04-03
74 4. Nr sprawy WIR.271.1.4.2017 Drobne prace naprawcze i utrzymaniowe na drogach wraz z niezbędnymi robotami przygotowawczymi na terenie gminy Słupno w 2017r. Załęska Marzena 2017-03-17
73 3. Nr sprawy SJZ.271.1.3.2017 Dostawa i montaż trójrzędowej trybuny przenośnej na 300 miejsc siedzących w ramach zadania inwestycyjnego Załęska Marzena 2017-03-07
72 2. Nr sprawy WIR.271.1.2.2017 Budowa gminnego żłobka w Słupnie w systemie zaprojektuj i wybuduj. Załęska Marzena 2017-02-28
70 1. Nr sprawy SJZ.271.1.1.2017 Dostawa i montaż trójrzędowej trybuny przenośnej na 300 miejsc siedzących w ramach zadania inwestycyjnego pn.”Przebudowa boiska sportowo – rekreacyjnego Wykowo oraz zaplecza i infrastruktury – Rozwój sportu i rekreacji” Załęska Marzena 2017-02-16
69 Przetarg pisemny nieograniczony na łączne oddanie w użytkowanie w wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Słupnie przy ulicy Warszawskiej Ulicki Tomasz 2017-01-12
68 16. Nr sprawy WIR.271.1.17.2016 Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Słupno w 2017r. Załęska Marzena 2016-12-04
67 15. Nr sprawy WIR.271.1.16.2016 Budowa oświetlenia w ramach zadania pn."Budowa chodnika wraz z oświetleniem przy ulicy Miszewskiej od ulicy Wiosennej do posesji 27 tj. do dz. nr ewid. 2/5 w Słupnie Załęska Marzena 2016-12-01
66 14. Nr sprawy SJZ.271.1.15.2016 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej Płock - Rydzyno - wraz z infrastrukturą - Etap I Załęska Marzena 2016-11-30
65 13. Nr sprawy SJZ.271.1.14.2016 Zimowe utrzymanie dróg gminnych o łącznej długości 196km w miesiącach zimowych w sezonie 2016-2017 na terenie gminy Słupno Załęska Marzena 2016-10-28
64 Zakup i dostawa nowej motopompy do wody zanieczyszczonej dla OSP Słupno Ulicki Tomasz 2016-09-16
63 12. Nr sprawy SJZ.271.1.12.2016 Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową przy ulicy Miszewskiej od ulicy Wiosennej do posesji 27 tj. do dz. nr ewid. 2/5 w Słupnie Załęska Marzena 2016-07-27
62 11. Nr sprawy SJZ.271.1.11.2016 Przebudowa boiska sportowo - rekreacyjnego w Wykowie wraz z budową oświetlenia - I Etap realizacji zadania inwestycyjnego pn."Przebudowa boiska sportowo - rekreacyjnego Wykowo oraz zaplecza i nfrastruktury" Załęska Marzena 2016-07-27
61 10. Nr sprawy SJZ.271.1.10.2016 Przebudowa drogi gminnej Nr 291204W i Nr 291205W Mirosław - Stare Gulczewo wraz z infrastrukturą Załęska Marzena 2016-07-27
60 9. Nr sprawy SJZ.271.1.9.2016 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pieńki - Bielino - Liszyno wraz z infrastrukturą Załęska Marzena 2016-07-27
59 5. Nr sprawy SJZ.271.1.6.2016 Budowa ulicy Bohuna wraz z kanalizacją deszczową w systemie zaprojektuj i buduj w Nowym Gulczewie Załęska Marzena 2016-06-27
58 5. Nr sprawy SJZ.271.1.5.2016 Przebudowa sieci wodociągowej od ul. Kościelnej do przepompowni wody przy ulicy Młynarskiej w Słupnie oraz budowa sieci wodociągowej od ul.Kościelnej w kierunku OSP Słupno w Słupnie Załęska Marzena 2016-06-08
57 3. Nr sprawy SJZ.271.1.4.2016 Budowa ulicy Bohuna wraz z kanalizacją deszczową w systemie zaprojektuj i buduj w Nowym Gulczewie Załęska Marzena 2016-05-31
56 2. Nr sprawy SJZ.271.1.2.2016 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowym Gulczewie (do dz. o nr ewid. 81/3, 82/8) - I Etap Załęska Marzena 2016-05-06
55 1. Nr sprawy SJZ.271.1.1.2016 Prace remontowe w zakresie dróg na terenie Gminy Słupno w 2016r. Załęska Marzena 2016-05-02
52 15. Nr sprawy SJZ.271.1.15.2015 Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Słupno w 2016r. Załęska Marzena 2015-12-01
49 12. Nr sprawy SJZ.271.1.12.2015 Budowa infrastruktury lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej w Słupnie w ramach programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej pn"ORLIKI LEKKOATLETYCZNE" Załęska Marzena 2015-10-22
48 11. Nr sprawy SJZ.271.1.11.2015 Zimowe utrzymanie dróg gminnych o łącznej długości około 196 km w miesiącach zimowych w sezonie 2015-2016 na terenie gminy Słupno. Załęska Marzena 2015-10-12
47 10. Nr sprawy SJZ.271.1.10.2015 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 697/1 w Wykowie Załęska Marzena 2015-10-06
46 8. Nr sprawy SJZ.271.1.8.2015 Zrealizowanie zamówienia dodatkowego nieobjętego zamówieniem podstawowym pn."Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej drogi gminnej o długości ok. 3,70 km, tj. od granicy Gminy Słupno w m. Borowiczki Pieńki - ul.Piastowska i ul. Wawrzyńca Sikory do skrzyżowania z ul. Jagiellońską w Liszynie poprzedzonej opracowaniem koncepcji docelowego zagospodarowania pasa drogowego - w ramach zadania - Arkadia Mazowiecka - przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pieńki - Liszyno" Załęska Marzena 2015-09-17
45 9. Nr sprawy SJZ.271.1.9.2015 Budowa garażu dla samochodu pożarniczego – OSP Słupno Załęska Marzena 2015-09-08
44 7. Nr sprawy SJZ.271.1.7.2015 Dowóz dzieci i młodzieży do szkół na terenie gminy Słupno w roku szkolnym 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018. Załęska Marzena 2015-08-07
43 1. Nr sprawy SJZ.271.1.6.2015 Letnie utrzymanie dróg na terenie Gminy Słupno w 2015r. Załęska Marzena 2015-08-06
41 4. Nr sprawy SJZ.271.1.4.2015 Zrealizowanie zamówienia dodatkowego nieobjętego zamówieniem podstawowym pn."Budowa ulicy Żeglarskiej, Smoczej i Baśniowej w Słupnie" Załęska Marzena 2015-06-19
40 3. Nr sprawy SJZ.271.1.3.2015 - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 34/14 i 34/17 ul.Podbipięty w Nowym Gulczewie (do dz. o nr ewid. 34/19) Załęska Marzena 2015-05-27
39 2. Nr sprawy SJZ.271.1.2.2015 - Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno – Wykowo – droga 291687W Załęska Marzena 2015-04-02
38 1. Nr sprawy SJZ.271.1.1.2015 Letnie utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Słupno w 2015r. Załęska Marzena 2015-03-23
37 13. Nr sprawy ZI.271.13.2014 Zimowe utrzymanie gminnych dróg gruntowych w miesiącach zimowych 2014-2015 na terenie gminy Słupno Załęska Marzena 2014-12-12
36 12. Nr sprawy ZI.271.12.2014 Utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2014-2015 na terenie gminy Słupno Załęska Marzena 2014-11-14
35 11. Nr sprawy ZI.271.11.2014 Usługi szkoleniowe – szkolenia z zakresu obsługi komputerów i korzystania z Internetu. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Projektu www.e-slupno.eu w ramach działania: 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Załęska Marzena 2014-10-17
34 10. Nr sprawy ZI.271.10.2014 Dostawa oleju opałowego lekkiego na sezony grzewcze 2014/2015; 2015/2016; 2016/2017 do placówek oświatowych w gminie Słupno Załęska Marzena 2014-09-24
33 9. Nr sprawy ZI.271.9.2014 Roboty remontowo - budowlane obejmujące utwardzenie gminnych dróg gruntowych na terenie gminy Słupno w 2014r. kruszywem betonowym, destruktem oraz wyrównanie równiarką - zamówienie uzupełniające. Załęska Marzena 2014-09-12
32 8. Nr sprawy ZI.271.8.2014 Budowa ulicy Kmicica wraz z kanalizacją deszczową w Nowym Gulczewie Załęska Marzena 2014-07-14
31 7. Nr sprawy ZI.271.7.2014 Przebudowa drogi gminnej Nr 291209W - ul. Kościelna w Słupnie wraz z infrastrukturą techniczną Załęska Marzena 2014-06-18
30 6. Nr sprawy ZI.271.6.2014 Dostawa samochodu pożarniczego – ratowniczo gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 dla OSP Słupno Załęska Marzena 2014-06-02
29 5. Nr sprawy ZI.271.5.2014 Roboty remontowo – budowlane obejmujące utwardzenie gminnych dróg gruntowych na terenie gminy Słupno w 2014r. kruszywem betonowym, destruktem oraz wyrównanie równiarką Załęska Marzena 2014-04-17
28 4. Nr sprawy ZI.271.4.2014 Budowa świetlicy wiejskiej w Miszewku Strzałkowskim Załęska Marzena 2014-04-08
27 3. Nr sprawy ZI.271.3.2014 Budowa ulicy Żeglarskiej, Smoczej i Baśniowej w Słupnie Załęska Marzena 2014-03-27
26 2. Nr sprawy ZI.271.2.2014 Budowa świetlicy wiejskiej w Barcikowie Załęska Marzena 2014-02-26
25 1. Nr sprawy ZI.271.1.2014 Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Mijakowie Załęska Marzena 2014-02-25
24 23. Nr sprawy ZI.271.24.2013 23. Nr sprawy ZI.271.24.2013 Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej drogi gminnej w m. Liszyno – Słupno wraz z przebudową mostu na rz.Słupiance, którą stanowi ulica Pocztowa wraz z drogami osiedlowymi – ul.Bociania, Żurawia, Orla o łącznej długości ok 3,60km, poprzedzonej opracowaniem koncepcji docelowego zagospodarowania pasów drogowych - w ramach zadania – Arkadia Mazowiecka – przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno – Słupno wraz z przebudową mostu. Załęska Marzena 2013-12-20
23 22. Nr sprawy ZI.271.23.2013 Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej drogi gminnej w m. Rydzyno – Płock o długości ok 3,60km, tj. od granicy Gminy Słupno w m.Rydzyno do skrzyżowania z ul. Poprzeczną (przy pętli autobusowej) poprzedzonej opracowaniem koncepcji docelowego zagospodarowania pasa drogowego - w ramach zadania – Arkadia Mazowiecka – przebudowa drogi gminnej Płock – Rydzyno. Załęska Marzena 2013-12-20
22 21. Nr sprawy ZI.271.22.2013 Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej drogi gminnej o długości ok 3,70km, tj. od granicy Gminy Słupno w m. Borowiczki Pieńki - ul. Piastowska i ul. Wawrzyńca Sikory do skrzyżowania z ul. Jagiellońską w Liszynie poprzedzonej opracowaniem koncepcji docelowego zagospodarowania pasa drogowego - w ramach zadania – Arkadia Mazowiecka – przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pieńki – Liszyno Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej drogi gminnej o długości ok 3,70km, tj. od granicy Gminy Słupno w m. Borowiczki Pieńki - ul. Piastowska i ul. Wawrzyńca Sikory do skrzyżowania z ul. Jagiellońską w Liszynie poprzedzonej opracowaniem koncepcji docelowego zagospodarowania pasa drogowego - w ramach zadania – Arkadia Mazowiecka – przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pieńki – Liszyno Załęska Marzena 2013-12-13
21 20. Nr sprawy ZI.271.21.2013 Zimowe utrzymanie dróg gminnych o łącznej długości ca 81 km w miesiącach zimowych w sezonie 2013-2014 na terenie gminy Słupno Załęska Marzena 2013-11-15
20 19. Nr sprawy ZI.271.20.2013 Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej drogi gminnej o długości ok. 4,12 km, tj. od granicy Gminy Słupno w m. Borowiczki Pieńki – ul. Słowiańska przez Bielino do skrzyżowania ul. Wawrzyńca Sikory z ul. Jagiellońską w Liszynie poprzedzonej opracowaniem koncepcji docelowego zagospodarowania pasa drogowego – w ramach zadania – Arkadia Mazowiecka – przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pieńki – Bielino – Liszyno. Załęska Marzena 2013-11-12
19 18. Nr sprawy ZI.271.19.2013 Dostawa pomocy dydaktycznych – doposażenie bazy dydaktycznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Słupno w ramach Projektu pn. „Chcemy osiągnąć sukces” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Podziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Załęska Marzena 2013-10-18
18 17. Nr sprawy ZI.271.18.2013 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 200/3 ul.Wronia w Słupnie (do dz. o nr ewid. 200/19, 200/20) Załęska Marzena 2013-09-24
17 16. Nr sprawy ZI.271.17.2013 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 289/48, 290/40, 290/42 w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 290/44, 290/45, 289/51, 290/39) Załęska Marzena 2013-09-10
16 15. Nr sprawy ZI.271.16.2013 Zmiana konstrukcji dachu w budynku świetlicy wiejskiej w Wykowie - modernizacja Załęska Marzena 2013-08-27
15 14. Nr sprawy ZI.271.15.2013 Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Głębokiej w Borowiczkach Pieńkach (lej depresyjny) Załęska Marzena 2013-08-09
14 13. Nr sprawy ZI.271.14.2013 Przebudowa drogi gminnej Nr 291226W Święcieniec - Ramutowo na odc. o dł. 420mb - II Etap Załęska Marzena 2013-08-08
13 12. Nr sprawy ZI.271.13.2013 Remont nawierzchni gminnych dróg gruntowych destruktem na terenie gminy Słupno w 2013r. Załęska Marzena 2013-08-07
12 11. Nr sprawy ZI.271.11.2013 Remont nawierzchni gminnych dróg gruntowych kruszywem betonowym z funduszu sołeckiego na terenie gminy Słupno w 2013r. Załęska Marzena 2013-07-24
11 10. Nr sprawy ZI.271.10.2013 Zakup fabrycznie nowego ciągnika wraz z osprzętem na potrzeby komunalne Gminy Słupno Załęska Marzena 2013-07-18
10 9. Nr sprawy ZI.271.9.2013 Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Mijakowie Załęska Marzena 2013-07-05
9 8. Nr sprawy ZI.271.8.2013 Zakup fabrycznie nowego ciągnika wraz z osprzętem na potrzeby komunalne Gminy Słupno Załęska Marzena 2013-06-18
8 7. Nr sprawy ZI.271.7.2013 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Konwaliowej i w drodze o nr ewid. 290/26 (sięgacze od ul. Konwaliowej) w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 290/29, 290/30, 290/46, 290/47). Załęska Marzena 2013-06-14
7 6. Nr sprawy ZI.271.6.2013 Remont nawierzchni gminnych dróg gruntowych kruszywem betonowym na terenie gminy Słupno w 2013r. Załęska Marzena 2013-04-25
6 5. Nr sprawy ZI.271.5.2013 Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Mirosławiu Załęska Marzena 2013-04-11
5 4. Nr sprawy ZI.271.4.2013 Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Mirosławiu Załęska Marzena 2013-03-28
4 3. Nr sprawy ZI.271.2.2013 Budowa ulicy Jabłoni w Słupnie Załęska Marzena 2013-03-25
3 2. Nr sprawy ZI.271.2.2013 Budowa drogi gminnej Mirosław – Białkowo Nr 291205W Załęska Marzena 2013-01-28
2 zzz Maciej Kowalski 2004-04-08
1 Przetarg Administrator 2003-06-24

[Liczba odsłon: 3399729]

przewiń do góry