ROK 2012

1. Nr sprawy ZI.271.3.2012

Zimowe utrzymanie dróg gminnych o łącznej długości ca 80 km w miesiącach zimowych, luty - marzec - kwiecień 2012 roku na terenie gminy Słupno 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Rejon Nr 3

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Rejon Nr 2


2. Nr sprawy ZI.271.1.2012

Budowa ulicy Wiejskiej oraz przebudowa ulicy Królewskiej w Cekanowie - I etap

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


3. Nr sprawy ZI.271.4.2012

Zimowe utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni utwardzonej - Rejon Nr 1 oraz dróg gruntowych - Obwód Nr 1, 2 i 3 w miesiącach zimowych, luty - marzec - kwiecień 2012 roku na terenie gminy Słupno.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


4. Nr sprawy ZI.271.5.2012

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania "Przebudowa drogi gminnej Liszyno - Wykowo"

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


5. Nr sprawy ZI.271.6.2012

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji planowanych do realizacji w latach 2012-2014 na terenie Gminy Słupno

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


6. Nr sprawy ZI.271.7.2012

Sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości na terenie gminy Słupno w 2012 roku

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


7. Nr sprawy ZI.271.9.2012

Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w branży sanitarnej wynikających z umowy Nr 72/2011 z dnia 15.12.2011r. - zamówienia dodatkowego na budowę kanalizacji sanitarnej dla zadania pn."Arkadia Mazowiecka - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Borowiczki Pieńki, Bielino, Liszyno i Wykowo Gmina Słupno.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


8. Nr sprawy ZI.271.8.2012

Wykonanie boisk sportowych w Gulczewie Starym w ramach projektu "Moje boisko - Orlik 2012" wraz z placem zabaw dla dzieci

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


9. Nr sprawy ZI.271.10.2012

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Wiosennej w Słupnie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


10. Nr sprawy ZI.271.12.2012

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulicy Płockiej w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 256/3, 257/5, 257/6, 257/8).

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


11. Nr sprawy ZI.271.14.2012

Karosaż samochodu pożarniczego STAR 244 GBA 2,5/16/8 (marka - typ JELCZ 005) będący w użytkowaniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Gulczewie, Gmina Słupno.

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia


12. Nr sprawy ZI.271.13.2012

Dowóz dzieci i młodzieży do szkół na terenie gminy Słupno w roku szkolnym 2012-2013, 2013-2014 i 2014-2015.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


13. Nr sprawy ZI.271.15.2012

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Słupno w okresie od 28.08.2012 do 27.08.2015

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


14. Nr sprawy ZI.271.16.2012

Budowa ulicy Wiejskiej wraz z kanalizacją deszczową, oświetleniem ulicznym oraz przebudowa ulicy Królewskiej w Cekanowie, gmina Słupno - Etap II

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


15. Nr sprawy ZI.271.17.2012

Zaciągnięcie długoterminowego kredytu do wysokości 3.900.000,00 zł na finansowanie inwestycji pod nazwę "Budowa ulicy Wiejskiej wraz z kanalizacją deszczową, oświetleniem ulicznym oraz przebudowa ulicy Królewskiej w Cekanowie - Etap I i I

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

16. Nr sprawy ZI.271.18.2012

Remont nawierzchni gminnych dróg gruntowych destruktem i gruzem betonowym na terenie gminy Słupno w 2012r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

1 7 . Nr sprawy ZI.271.1 9 .2012

Zimowe utrzymanie dróg gminnych o łącznej długości ca 80 km w miesiącach zimowych w sezonie 2012-2013 na terenie gminy Słupno.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

ROK 2011

1. Nr sprawy ZI.271.1.2011

Zamawiający, Gmina Słupno, ul. Miszewska 8a, 09-472 Słupno informuje o zawarciu umowy na realizację zadania pn.:

Dostawa nowego samochodu typu minibus do przewozu osób w ilości 16 + 1
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2. Nr sprawy ZI.271.2.2011

Zamawiający, Gmina Słupno, ul. Miszewska 8a, 09-472 Słupno informuje o zawarciu umowy na realizację zadania pn.:

Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków w ul. Smoczej w Słupnie na odc. o dł. ca 700 mb

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


3. Nr sprawy ZI.271.4.2011

Budowa sieci wodociągowej w drodze powiatowej nr 2940W Słupno - Białkowo w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 386/4, 386/9, 386/9, 386/13, 386/14, 386/15, 386/24, 386/28) oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze powiatowej nr 2940W Słupno - Białkowo i w drodze o nr ewid. 309/7 w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 309/11) 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

4.
ZI.271.5.2011
Budowa sieci wodociągowej i  kanalizacji sanitarnej w ul.Wiejskiej i w drodze o nr ewid. 287/40, 289/37, 289/42 (sięgacze od ul.Wiejskiej) w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 289/36, 289/39, 289/41)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

5. ZI.271.6.2011
Budowa sieci wodociągowej w ul. Przytulnej i ul.Radosnej w Liszynie (do dz. o nr ewid. 5/6, 5/7, 5/8, 5/11) i w drodze o nr ewid. 128/7 i 129/7 w Bielinie (do dz. o nr ewid. 128/5)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

6. ZI.271.7.2011
Budowa II etapu sieci kanalizacji sanitarnej w Cekanowie
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

7. ZI.271.9.2011
Pełnienie funkcji koordynatora projektu www.e-slupno.eu
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

8. ZI.271.10.2011
Pełnienie funkcji asystenta koordynatora projektu www.e-slupno.eu
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

9. ZI.271.11.2011
Pełnienie funkcji specjalisty ds. finansowych projektu www.e-slupno.eu
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

10. ZI.271.12.2011
Pełnienie funkcji głównego informatyka projektu www.e-slupno.eu
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

11. ZI.271.3.2011
Wykonanie otworu studziennego w m. Bielino, obręb geodezyjny Bielino - Wirginia, gmina Słupno
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

12. Nr sprawy ZI.271.8.2011

Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Liszynie w ramach projektu - Moje boisko - Orlik 2012
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

13. Nr sprawy ZI.271.14.2011
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Wiosennej w Słupnie
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

14. Nr sprawy ZI.271.15.2011
Zaciągnięcie długoterminowego kredytu do wysokości 3 000 000,00 zł na finansowanie inwestycji pod nazwą Budowa Przedszkola Samorządowego w Słupnie
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

15. Nr sprawy  ZI.271.17.2011
Dostawa mebli i wyposażenia dla Przedszkola Samorządowego w Słupnie
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

16. Nr sprawy  ZI.271.16.2011
Przebudowa zatoki autobusowej (placu postojowego) przy drodze krajowej nr 62 - dz. o nr ew. 406/4 w Słupnie
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

17. Nr sprawy  ZI.271.22.2011
Zrealizowanie zamówienia dodatkowego dla zadania pn.Budowa Przedszkola Samorządowego w Słupnie
Ogłoszenie o zawarciu umowy

18. Nr sprawy  ZI.271.19.2011
Przebudowa ulicy Ketlinga w Nowym Gulczewie gm. Słupno wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

19. Nr sprawy  ZI.271.20.2011
Przebudowa drogi dojazdowej i zjazdu z ul.Kościelnej do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Słupnie
Ogłoszenie o zawarciu umowy

20. Nr sprawy ZI.271.13.2011
Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu www.e-slupno.eu.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

21. Nr sprawy  ZI.271.18.2011
Budowa oświetlenia Pasażu Nadwiślańskiego w Wykowie
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

22. Nr sprawy  ZI.271.21.2011
Budowa oświetlenia ulicy Ketlinga w Nowym Gulczewie, gm. Słupno
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

23. Nr sprawy ZI.271.24.2011
Dowóz dzieci i młodzieży do szkół na terenie gminy Słupno w roku szkolnym 2011-2012

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

24. Nr sprawy  ZI.271.26.2011
Zrealizowanie zamówienia dodatkowego dla zadania pn.Budowa drogi wzdłuż wału przeciwpowodziowego - Pasaż Nadwiślański w Wykowie
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

25. Nr sprawy  ZI.271.25.2011
Dostawa oleju opałowego lekkiego na sezony grzewcze 2011/2012; 2012/2013; 2013/2014 do placówek oświatowych w gminie Słupnie.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

26. Nr sprawy  ZI.271.28.2011
Zrealizowanie zamówienia dodatkowego dla zadania pn.Przebudowa ulicy Ketlinga w Nowym Gulczewie gm. Słupno wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

27. Nr sprawy  ZI.271.30.2011
Zrealizowanie zamówienia dodatkowego dla zadania pn. Arkadia Mazowiecka – budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Borowiczki Pieńki, Bielino, Liszyno i Wykowo, gmina Słupno
Ogłoszenie o udzielenie zamówienia

1. Nr sprawy 341/1/2010

Zamawiający, Gmina Słupno, ul. Miszewska 8a, 09-472 Słupno informuje o zawarciu umowy na realizację zadania pn.:


"Przebudowa drogi gminnej Nr 291202W na odcinku od drogi powiatowej nr 2901W Rogozino - Imielnica do m. Stare Gulczewo, gm. Słupno"

 

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy

Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty kierował się kryterium - cena 100%.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę z najniższą ceną.

 

Nazwa i adres Wykonawcy

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Płocku S.A.

ul. Przemysłowa 30

09-400 Płock

Wartość umowy i data zawarcia umowy

Umowa zawarta dnia 25.02.2010r. na kwotę brutto 787.548,43 zł.

 

2. Nr sprawy 341/2/2010

Zamawiający, Gmina Słupno, ul. Miszewska 8a, 09-472 Słupno informuje o zawarciu umowy na realizację zadania pn.:

 

"Budowa chodnika wraz z przebudową przepustu pod drogą powiatową nr 2941 w Święcieńcu"

 

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy

Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty kierował się kryterium - cena 100%.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę z najniższą ceną.

 

Nazwa i adres Wykonawcy

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe

"MELBET" Sochocki, Umiejewski, Kącicki spółka jawna

ul. Wiadukt 1

09-400 Płock

Wartość umowy i data zawarcia umowy

Umowa zawarta dnia 02.03.2010r. na kwotę brutto 89.345,46 zł.

 


3. Nr sprawy 341/3/2010

Zamawiający, Gmina Słupno, ul. Miszewska 8a, 09-472 Słupno informuje o zawarciu umowy na realizację zadania pn.:

 

"Oświetlenie ulicy Zagłoby (na odcinku od ul.Senatorskiej do ul.Rucianej), ulicy Senatorskiej (na odcinku od ul.Zagłoby do ul. Rogozińskiej) oraz ulicy Hajduczka w miejscowości Nowe Gulczewo, gm. Słupno"

 

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy

Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty kierował się kryterium - cena 100%.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę z najniższą ceną.

 

Nazwa i adres Wykonawcy

Przedsiębiorstwo Instalacyjno - Usługowe "Wereszczyński"

Grzegorz Wereszczyński

ul. Przemysłowa 30

09-400 Płock

Wartość umowy i data zawarcia umowy

Umowa zawarta dnia 05.03.2010r. na kwotę brutto 69.658,98 zł.


4. Nr sprawy 341/4/2010

Zamawiający, Gmina Słupno, ul. Miszewska 8a, 09-472 Słupno informuje o zawarciu umowy na realizację zadania pn.:

 

"Budowa drogi gminnej - dz. o nr ewid. 50 w Szeligach"

 

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy

Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty kierował się kryterium - cena 100%.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę z najniższą ceną.

 

Nazwa i adres Wykonawcy

Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Obrotu "POLHILD I"

Mieczysław Piotrowski, Paweł Piotrowski, Zygmunt Piotrowski Spółka Jawna

ul.H.Sienkiewicza 13

05-230 Kobyłka


Wartość umowy i data zawarcia umowy

Umowa zawarta dnia 11.03.2010r. na kwotę brutto 121.760,59 zł.


5. Nr sprawy 341/5/2010

Zamawiający, Gmina Słupno, ul. Miszewska 8a, 09-472 Słupno informuje o zawarciu umowy na realizację zadania pn.:

 

"Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - II etap - osiedle "Nad Grodziskiem" w Słupnie"

 

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy

Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty kierował się kryterium - cena 100%.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę z najniższą ceną.

 

Nazwa i adres Wykonawcy

Przedsiębiorstwo Usługowo - Produkcyjne

"BUDEXPOL" Sp. z o.o.

Plac Chopina 26 

09-200 Sierpc


Wartość umowy i data zawarcia umowy

Umowa zawarta dnia 07.04.2010r. na kwotę brutto 137.860,00 zł.


6. Nr sprawy 341/6/2010

Zamawiający, Gmina Słupno, ul. Miszewska 8a, 09-472 Słupno informuje o zawarciu umowy na realizację zadania pn.:

 

"Budowa sieci wodociągowej w ulicy Fiołkowej w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 282/17)"

 

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy

Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty kierował się kryterium - cena 100%.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę z najniższą ceną.

 

Nazwa i adres Wykonawcy

Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych

HYDROTEX Wardziński - Wojtczak

ul. Spółdzielcza 30

09-230 Bielsk


Wartość umowy i data zawarcia umowy

Umowa zawarta dnia 14.04.2010r. na kwotę brutto 34629,48 zł.


7. Nr sprawy 341/7/2010

Zamawiający, Gmina Słupno, ul. Miszewska 8a, 09-472 Słupno informuje o zawarciu umowy na realizację zadania pn.:

 

"Budowa sieci wodociągowej w ul.Biedronki, ul.Lawendowej i ul.Promiennej w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 299/38, 299/40, 299/45, 299/47, 300/30)"

 

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy

Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty kierował się kryterium - cena 100%.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę z najniższą ceną.

 

Nazwa i adres Wykonawcy

Zakład Usługowo - Handlowy
"WIGMA" Sp. z o.o.
ul. Walecznych 16/9
09-409 Płock


Wartość umowy i data zawarcia umowy

Umowa zawarta dnia 16.04.2010r. na kwotę brutto 119888,16 zł.


8. Nr sprawy 341/8/2010

Zamawiający, Gmina Słupno, ul. Miszewska 8a, 09-472 Słupno informuje o zawarciu umowy na realizację zadania pn.:

 

"Budowa sieci wodociągowej w ulicy Stokrotki w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 272/9)"

 

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy

Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty kierował się kryterium - cena 100%.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę z najniższą ceną.

 

Nazwa i adres Wykonawcy

Zakład Usługowo - Handlowy
"WIGMA" Sp. z o.o.
ul. Walecznych 16/9
09-409 Płock


Wartość umowy i data zawarcia umowy

Umowa zawarta dnia 19.04.2010r. na kwotę brutto 35.476,66 zł.


9. Nr sprawy 341/9/2010

Zamawiający, Gmina Słupno, ul. Miszewska 8a, 09-472 Słupno informuje o zawarciu umowy na realizację zadania pn.:

 

"Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Zbrojowej w Nowym Gulczewie (do dz. o nr ewid. 166/9, 166/10)"

 

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy

Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty kierował się kryterium - cena 100%.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę z najniższą ceną.

 

Nazwa i adres Wykonawcy

Zakład Usługowo - Handlowy
"WIGMA" Sp. z o.o.
ul. Walecznych 16/9
09-409 Płock


Wartość umowy i data zawarcia umowy

Umowa zawarta dnia 20.05.2010r. na kwotę brutto 149505,55 zł.


10. Nr sprawy 341/10/2010

Zamawiający, Gmina Słupno, ul. Miszewska 8a, 09-472 Słupno informuje o zawarciu umowy na realizację zadania pn.:

 

"Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 34/26 (sięgacz od ul.Przesmyk) w Nowym Gulczewie (do dz. o nr ewid. 34/24, 34/25, 34/27)"

 

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy

Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty kierował się kryterium - cena 100%.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę z najniższą ceną.

 

Nazwa i adres Wykonawcy

Zakład Usługowo - Handlowy
"WIGMA" Sp. z o.o.
ul. Walecznych 16/9
09-409 Płock


Wartość umowy i data zawarcia umowy

Umowa zawarta dnia 20.05.2010r. na kwotę brutto 56.528,41 zł.


11. Nr sprawy 341/11/2010

Zamawiający, Gmina Słupno, ul. Miszewska 8a, 09-472 Słupno informuje o zawarciu umowy na realizację zadania pn.:

"Budowa sieci wodociągowej w ulicy Calineczki i ul. Łącznej w Słupnie (do dz. o nr ewid. 288/17, 288/41)"

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy

Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty kierował się kryterium - cena 100%.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę z najniższą ceną.

Nazwa i adres Wykonawcy

Zakład Instalatorstwa Sanitarnego i Centralnego Ogrzewania Jan Górski i Spółka
Maciej Górski, Sławomir Górski
ul. Łąkowa 3
09-500 Gostynin

Wartość umowy i data zawarcia umowy

Umowa zawarta dnia 19.05.2010r. na kwotę brutto 49.322,10 zł.


12. Nr sprawy 341/14/2010

Zamawiający, Gmina Słupno, ul. Miszewska 8a, 09-472 Słupno informuje o zawarciu umowy na realizację zadania pn.:

 

Zrealizowanie zamówienia dodatkowego dla zadania pn."Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Słupnie" 

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy

Z przyczyn technicznych zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia dodatkowego na roboty budowlane, nie objęte zamówieniem podstawowym. Zamówienie dodatkowe udzielone zostało dotychczasowemu Wykonawcy, zaś jego szacunkowa wartość nie przekracza 50% wartości realizowanego zamówienia. Wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego (stanowi ono integralną całość, warunkującą zakończenie zamówienia podstawowego). Stosownie do art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych spełnione zostały warunki do udzielenia zamówienia z wolnej ręki.

Nazwa i adres Wykonawcy

Poznańskie Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno - Hydrotechnicznych
WODKAN Sp. z o.o.
ul. Unii Lubelskiej 3
61-249 Poznań

Wartość umowy i data zawarcia umowy

Umowa zawarta dnia 16.06.2010r. na kwotę brutto 215.185,00 zł.


13. Nr sprawy 341/15/2010

Zamawiający, Gmina Słupno, ul. Miszewska 8a, 09-472 Słupno informuje o zawarciu umowy na realizację zadania pn.:

Zrealizowanie zamówienia dodatkowego dla zadania pn."Budowa budynku socjalnego w Słupnie" 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


14. Nr sprawy 341/12/2010

Zamawiający, Gmina Słupno, ul. Miszewska 8a, 09-472 Słupno informuje o zawarciu umowy na realizację zadania pn.:

"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Senatorskiej, ul.Chmielowej i ul.Husarskiej w Nowym Gulczewie - II etap"
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

15. Nr sprawy 341/16/2010

Zamawiający, Gmina Słupno, ul. Miszewska 8a, 09-472 Słupno informuje o zawarciu umowy na realizację zadania pn.:

Zrealizowanie zamówienia dodatkowego dla zadania pn."Budowa pierwszego etapu sieci kanalizacji sanitarnej w Cekanowie" 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


16. Nr sprawy 341/16/2010

Zamawiający, Gmina Słupno, ul. Miszewska 8a, 09-472 Słupno informuje o zawarciu umowy na realizację zadania pn.:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu pn.Arkadia Mazowiecka - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Borowiczki Pieńki, Bielino, Liszyno i Wykowo, gmina Słupno.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


17. Nr sprawy 341/17/2010

Zamawiający, Gmina Słupno, ul. Miszewska 8a, 09-472 Słupno informuje o zawarciu umowy na realizację zadania pn.:

Przebudowa drogi gminnej Nr 291226W Święcieniec - Ramutowo na odc. o dł. 625 mb.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


18. Nr sprawy 341/18/2010

Zamawiający, Gmina Słupno, ul. Miszewska 8a, 09-472 Słupno informuje o zawarciu umowy na realizację zadania pn.:

Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz remontem nawierzchni wzdłuż drogi nr 2952W od ul. Klonowej do drogi nr 62 w Słupnie
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


19. Nr sprawy 341/20/2010

Zamawiający, Gmina Słupno, ul. Miszewska 8a, 09-472 Słupno informuje o zawarciu umowy na realizację zadania pn.:

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Zagłoby i w drodze o nr ewid. 69/6 (sięgacz od ul.Zagłoby) w Nowym Gulczewie (do dz. o nr ewid. 69/5, 69/7, 69/9) 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


20. Nr sprawy 341/19/2010

Zamawiający, Gmina Słupno, ul. Miszewska 8a, 09-472 Słupno informuje o zawarciu umowy na realizację zadania pn.:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu pn. ARKADIA MAZOWIECKA - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Borowiczki Pieńki, Bielino, Liszyno i Wykowo, gm. Słupno
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


21. Nr sprawy 341/21/2010

Budowa drogi wzdłuż wału przeciwpowodziowego - Pasaż Nadwiślański w Wykowie
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


22. Nr sprawy 341/23/2010

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - w ul. Letniej i w drodze o nr ewid. 301/18 (sięgacz od ul.Letniej) w Cekanowie do dz. o nr ewid. 301/19, 301/20)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Maciej Kowalski
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-08-23 09:38:13
  • Informacja zaktualizowana przez: Ewa Woźniak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-04-16 10:28:03
  • Liczba odsłon: 5091
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3400057]

przewiń do góry