1. Uchwała zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2023-2029. zobacz
 2. Uchwała zmieniającej uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2023 rok. zobacz
 3. Uchwała w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Słupno. zobacz
 4. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Słupno wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Słupno za 2022 rok. zobacz
 5. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Słupno. zobacz
 6. Uchwała w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej gminy Słupno za 2022 rok. zobacz
 7. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu prowadzonym przez gminę Słupno. zobacz
 8. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Gminy Słupno z organizacjami pozarządowymi  za 2022 rok”. zobacz
 9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie budynku usługowego zlokalizowanego w Słupnie przy ulicy Miszewskiej 8 b. zobacz
 10. Uchwała w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Słupno drogi wewnętrznej położonej w Cekanowie. zobacz
 11. Uchwała w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu. zobacz

  Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Słupno za 2022 rok, sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2022 rok oraz informacja o stanie mienia Gminy Słupno zobacz zobacz zobacz
  a) Uchwały Nr 3.e./193/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2023 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Słupno sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Słupno za 2022 rok zobacz
  b) wniosek Komisji Rewizyjnej o udzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy Słupno za 2022 rok; zobacz
  c) Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w  sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Słupno w sprawie udzielenia absolutorium  Wójtowi Gminy Słupno za 2022 rok. zobacz
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Emilia Adamkowska
 • Data udostępnienia w BIP: 2023-05-29 16:50:35
 • Informacja zaktualizowana przez: Emilia Adamkowska
 • Data ostatniej aktualizacji: 2023-05-29 17:39:24
 • Liczba odsłon: 175
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3400061]

przewiń do góry